Artikelen door Arjan

,

Celebration – zondag 3 april

Zondag 3 april is er weer een Celebration van Kerk op de Kop. Vanaf 10:00 uur welkom in het Verhalenhuis voor ontbijt. Aansluitend om 11:00 volgt het inhoudelijk programma waaarin het gaat over je roeping om trouw te blijven aan je omgeving/buurt. Iedereen van harte welkom!

,

CELEBRATION – ZONDAG 6 MAART

Bij je naam gekend zijn Zondag 6 maart is er weer een viering van Kerk op de Kop in het Verhalenhuis. Het thema voor deze bijeenkomst is ‘bij je naam gekend zijn’. Je naam is meer dan een aantal letters. Je naam draagt je identiteit. Het zal deze ochtend gaan over het belang van (door […]

,

Celebration – zondag 2 januari

Jullie worden van harte uitgenodigd voor de eerste viering van 2022. We willen dit doen via Zoom. Naar aanleiding van psalm 62 zal het gaan over het vinden van rust en vertrouwen. Het nieuwe jaar ligt voor ons. Hoe kunnen we gerust en vol vertrouwen het jaar ingaan? De link zal zondagmorgen worden gedeeld via […]

, ,

Celebration zondag 7 november

Geduld (bij lijden/tegenslag) als levenskunst Van harte uitgenodigd voor de viering met als thema: geduld (bij lijden/tegenslag) als levenskunst. We behandelen dit vanuit de woorden van Jezus in de zogenaamde Bergrede. Zoals gebruikelijk is er ruimte voor persoonlijke inbreng middels gesprek, reflectie en creativiteit. Let op: we starten dit keer (en eerstvolgende keren) om 10:00 […]

, ,

Gesprek met een twist 5 & 26 november

We maken allemaal mooie dingen mee in onze buurt of in ons leven. Op deze avond vertellen we ze aan elkaar. Samen ontdekken we wat onze buurt en ons leven beter maakt. Met Jaap Versluis over ‘de kracht van verhalen’ en Ilsa de Sanfona, muziek en zang. En een goede verzorging door bar en keuken […]

,

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden

We willen je van harte uitnodigen voor de viering van oktober. Het thema is: ‘gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden’. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog, maar duidt op een situatie waarin alles goed en harmonieus is. Op gebruikelijke manier willen we middels gesprek, muziek en creativiteit stilstaan […]

,

Zuiverheid als levenskunst

Na een vakantieperiode willen we de draad weer oppakken met onze maandelijkse vieringen. We zien er naar uit om jullie te ontmoeten! Deze zondag willen we nadenken over de woorden van Jezus: Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien (Mat. 5: 8). We zullen stilstaan bij de betekenis van deze mysterieuze […]

,

Barmhartigheid als levenskunst

We volgen nog altijd Jezus in zijn rede met zaligsprekingen over het ‘gelukkige leven’. Deze zondag: Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. (Mattheus 5: 7) Met deze vijfde zaligspreking komen we in het hart van de Bijbelse boodschap: barmhartigheid. Het is een van de belangrijkste eigenschappen van God. En het is de manier […]

,

Pasen!

Pasen! Pasen is het feest van hoop waarbij we stilstaan bij nieuw leven en de overwinning van goed op kwaad. Vanuit onze jaarserie ‘gelukkig leven’ staan we deze zondag ook stil bij de woorden van Jezus ‘gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten’. Niet de macht van de sterkste of brutaalste heeft toekomst, […]

,

Verdriet als levenskunst

Celebration 7 maart 2021 Huilen doen we niet graag. Verdriet is iets wat we moeilijk onder ogen willen zien. In de bijbel spreekt Jezus echter wel hierover en verbindt er een positieve notie aan: gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden (Mattheus 5:4). Dus bij hem geen ontkennen of weglopen maar een belofte van […]