Kerk op de Kop Update

Afgelopen juli hebben we afscheid genomen van de familie Klaver. Hendrik Klaver heeft voor enkele jaren als pastor-pionier ons project getrokken maar heeft nu een benoeming gekregen in Engeland waar hij gaat werken voor de Anglicaanse Kerk. We missen hem en zijn gezin maar zijn ook blij om te kunnen melden dat Kerk op de Kop doorgaat.
Vanuit de Protestante Gemeente Rotterdam-Zuid is dominee Hans van Dolder bij ons project betrokken. Naast zijn werk als predikant voor de Johanneskerk in Rotterdam-Lombardijen is hij voor enkele uren per week ook aan ons project verbonden.
Kerk op de Kop kenmerkt zich als een gemeenschap die geworteld is in de wijken Katendrecht/Kop van Zuid. Onze missie is om in deze verstedelijkte omgeving het christelijk geloof voor te leven.  Kernwoorden hierbij zijn ‘vieren, verbinden en verdiepen’.