Messy Church Experiment een succes

Op zaterdag 9 november experimenteerden we voor het eerst met Messy Church. Dit was een groot succes.

Het Nederlands Dagblad was aanwezig en schreef een mooi verslag. Lees het artikel.

Lichtjes in een rommelige kerk

Eerder verschenen in het Nederlands Dagblad:

Afl. 8: ‘Veilige plek’ om levens te delen

Afl. 7: kerk op de kop groeit langzaam

Afl. 6: Een kerk stichten vergt lange adem

Afl. 5: De Klavers houden van de stad

Afl. 4: Nu kan echte werk beginnen

Afl. 3: Draagvlak moet nog groeien

Afl. 2: Jonge pionier in Rotterdam

Afl. 1: Missionair pionieren op de kop van Zuid