Word vriend van Kerk op de Kop

Ruim drie jaar geleden is het project gestart. Hendrik en Mavis Klaver zijn vanuit het niets begonnen om een nieuwe gemeenschap te vormen in de wijk. Drie jaar later is er een stabiele groep mensen die vormgeeft aan Kerk op de Kop. Er zijn plannen gemaakt voor de komende jaren om met tal van activiteiten vierend, verbindend en verdiepend aanwezig te zijn in dit stadsdeel.

Juni 2015 zijn we een nieuwe projectperiode ingegaan. Kerk op de Kop wordt nu gedragen vanuit de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid, en moet de komende jaren naar zelfstandigheid toegroeien. Cruciaal hiervoor is uitbreiding van het financiële draagvlak. Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die missionaire gemeenschapsvorming in de stad willen steunen en financieel willen bijdragen. De komende 2 maanden zullen we dan ook ruim 100 mensen gericht benaderen met de vraag of zij vriend van Kerk op de Kop willen worden.

Voor het jaar 2016 moeten wij €10.000 werven. Dit bedrag is een belangrijke voorwaarde om te kunnen blijven bestaan. Pas wanneer dit geld binnen is, willen andere geldverstrekkers de begroting aanvullen.

Wilt u ook vriend van Kerk op de Kop willen worden? Bezoek de vriendenpagina of neem contact op met Martin Schaap.