Na een vakantieperiode willen we de draad weer oppakken met onze maandelijkse vieringen. We zien er naar uit om jullie te ontmoeten!
Deze zondag willen we nadenken over de woorden van Jezus: Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien (Mat. 5: 8).
We zullen stilstaan bij de betekenis van deze mysterieuze woorden en hopen op inspiratie en verdieping voor onze levens.

Aansluitend is er zoals gebruikelijk gelegenheid voor lunch en ontmoeting.

Iedereen is van harte uitgenodigd en schroom niet om buren of belangstellenden mee te nemen.

5 september 2021 11:00 uur
Locatie: Verhalenhuis, Rechthuislaan 1